S.C. PROFIMEDIA S.R.L cu sediul social in Ploiesti, Strada Afinelor nr.11 bis, judetul Prahova prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul fidelizarii cititorilor, a participarii cititorilor la concursurile organizate de publicatiile noastre si a abonarii acestora la aceste publicatii. Datele nu vor fi dezvăluite tertilor. Pe viitor, aceste date (nume, prenume, adresa, rasa si vasta animalului de companie detinut, numar telefon, adresa email) ne permit să vă informam despre beneficiile pe care le puteti obtine din activitatea noastra.
În cazul în care nu doriţi aceasta, vă rugăm să ne trimiteţi un email pe adresa publicitate@profimedia.ro, în care să ne solicitaţi excluderea dv. din baza noastră de date.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la numarul de fax 0244/434.167 sau email publicitate@profimedia.ro.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.